Przedsiębiorstwo
″STOR″ Sp. z. o.o.

Solidne wykonawstwo robót kolejowych w najlepszym i profesjonalnym wydaniu.

Referencje   Kontakt

Przedsiębiorstwo „STOR” Sp. z o.o. powstało w 2000 roku. Od momentu założenia podstawowym zakresem działalności Spółki są roboty związane z kompleksowym wykonawstwem inwestycji, remontami kapitalnymi i średnimi oraz utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej nawierzchni torowej bocznic przemysłowych, linii i szlaków kolejowych.

Dzięki skutecznym metodom zarządzania Spółka przeżywa dynamiczny rozwój, podnosząc jakość oraz poszerzając zakres wykonywanych usług.Nasze priorytety to:

  • kompleksowa obsługa kontraktów,
  • krótkie terminy realizacji,
  • minimalne czasy przestojów produkcji oraz zamknięć torowych,
  • maksymalne bezpieczeństwo prowadzonych robót,
  • terminowość,
  • wysoka jakość materiałów,
  • korzystny stosunek ceny do jakości.

Wysoko wykwalifikowana kadra pracowników zdolna do wykonywania zadań na terenie całego kraju oraz wyposażenie w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt do robót torowych stanowią o sile Naszego Przedsiębiorstwa.

Oferta

Budowa, przebudowa, remonty, bieżące utrzymanie infrastruktury bocznic, linii i stacji kolejowych o prześwicie wąskim (600, 750, 1000 mm), normalnym (1435 mm), oraz szerokim (1520 mm).
Usuwanie skutków szkód górniczych w torach, rozjazdach – także w trybie awaryjnym.
Roboty ziemne związane z budową nasypów, wykonaniem wykopów, rowów odwadniających czy odwodnień liniowych. Odchwaszczanie torów.
Kompleksowa rozbiórka torów, rozjazdów, urządzeń współpracujących oraz uporządkowanie terenu zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Budowa, przebudowa oraz remonty torów i rozjazdów nawierzchni tramwajowej o prześwicie wąskim (1000 mm) jak i normalnym (1435 mm).
Prace prowadzone w okresie pogotowia zimowego związane z usuwaniem skutków opadów śniegu, ujemnych temperatur lub silnych wiatrów.
Sprzedaż wyselekcjonowanych i posiadających pełną wartość użytkową materiałów nawierzchni kolejowej.
Budowa i remonty torowisk pod obiekty nietypowe – wsadnice koksu, wozy gaszenia, zwałowarki, torowiska typu NGW z torami przesuwnymi, torowiska ze stali kwasoodpornej, torowiska wozów technologicznych do transportu wewnątrzzakładowego, torowiska doświadczalne..
Remonty obiektów mostowych, wykonanie przepustów. Wykonanie oraz remonty przejazdów kolejowych w oparciu o żelbetowe płyty nawierzchni drogowej typu CBP lub przejazdy o nawierzchni gumowej.
Wykonanie przeglądów oraz okresowych pomiarów diagnostycznych torów i rozjazdów wraz z oceną stanu technicznego torów oraz prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej.
Posiadamy duży asortyment maszyn i sprzętu do prowadzenia prac w infrastrukturze kolejowej. W ofercie firmy posiadamy maszyny ciężkie, sprzęt technologiczny oraz lekki sprzęt do robót ziemnych i torowych.
Usługi transportowe w zakresie przewozu materiałów oraz ludzi.

Ponadto oferujemy usługi skierowane do właścicieli oraz podmiotów zarządzających i obsługujących bocznice kolejowe związane z bieżącym utrzymaniem oraz usuwaniem usterek w nawierzchni kolejowej.

Pozostańmy w kontakcie

Pozostaw nam swój numer telefonu z wiadomością aby można było oddzwonić do Ciebie

Wiadomość wysłana.

Problem z wysłaniem wiadomości.


Przedsiębiorstwo STOR Spółka z o.o. Kontakt:
43-190 Mikołów
ul. Towarowa 19
woj. Śląskie
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wydział VII
Gospodarczy w Katowicach pod nr KRS 0000144479
e-mail: biuro@stor.tychy.pl
Tel: 032 / 738 36 88
Fax: 032 / 721 87 22

NIP: 646-24-53-911
REGON: 276760412

Copyright © STOR 2022